Almaplast

Okna – dlaczego parują?

Parowanie jest procesem fizycznym związanym z ilością wilgotności jaka panuje w pomieszczeniu oraz z różnicą między temperaturą na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Parowanie, określane jako kondensacja pary powstaje zwykle wówczas, gdy względna wilgotność pomieszczenia przekracza 60%. Wówczas przy różnicy temperatur wewnątrz – zewnątrz na poziomie ok 20C może powstać zjawisko okresowego kondensowania się pary wodnej  na zewnątrz lub wewnątrz szyby.

condens