Almaplast

Okna sporych wymiarow – uwaga na spore parametry!

Decydując się na bardzo duże okna w domu jednorodzinnym musimy wziąć pod uwagę pewne znaczące parametry które później będą miały wpływ na koszty eksploatacji domu jednorodzinnego lub wielo rodzinnego. Duże okna są atrakcyjne,  przede wszystkim dzięki temu, że wpuszczają do domu dużo światła. Duże okna to jednak również pewne wady takie jak chociażby straty ciepła. W związku warto pomyśleć o oknach o małym współczynniku przenikalności cieplnej. Większość okien charakteryzuje się współczynnikiem przenikalności cieplnej na poziomie od 1,2 do 1,4. Takie okna, w przypadku gdy będą duże wpłyną negatywnie na późniejsze koszty utrzymania domu. Szukając okien o niższym współczynniku przenikania ciepła znajdziemy okna, w przypadku których wynosi on 0,8. Takie okna wykonane są z trzech tafli szkła,  na którego powierzchni dodatkowo napylona jest warstwa tlenków metali, a przestrzeń między poszczególnymi taflami wypełniona jest specjalnym gazem – kryptonem lub w niektórych przypadkach producenci stosują w tych miejscach próżnię. Do produkcji okien o niższym współczynniku przenikalności cieplnej wykorzystuje się profile wielokomorowe ze specjalnymi wkładkami termoizolacyjnymi.

okno